Budowa domów jednorodzinnych

budowa domu na święta Budowa domów Budowa domu Lublin Budowa domów Bolesławiec Budowa domów Katowice

Wieloletnie doświadczenie


 • Sys­tem Town & Coun­try powstał w Niem­czech w 1997 roku i szybko stał liderem na rynku budowy domów jed­norodzin­nych.
 • Town & Coun­try ma na swoim kon­cie już ponad 20.000 domów jed­norodzin­nych.
 • Dzięki dużej ilo­ści part­nerów domy jed­norodzinne Town & Coun­try
  powstają w Niem­czech, Austrii, Holan­dii i Polsce.
 • więcej >>

Kompleksowa obsługa


 • Part­nerzy Town & Coun­try zaj­mują się nie tylko budową domów, pomagają też swoim klien­tom w znalezieniu odpowied­niej działki budow­lanej oraz w uzyskaniu finan­sowania inwestycji.
 • Doświadczeni pracow­nicy zajmą się wszyst­kimi etapami inwestycji: doradz­twem i planowaniem, sporządzeniem dokumen­tacji projek­towej oraz fachową budową domów.
 • więcej >>

Jakość i bezpieczeństwo


 • Budując domy jed­norodzinne zapew­niamy w ich cenie 3 cer­tyfikaty gwaran­cyjne. Obej­mują one m.in.:
 • gwaran­cję stałej ceny
 • gwaran­cję, że budowa domów będzie ukończona
 • kon­trolę tanich domów w budowie przez nie­zależ­nych rzeczoznawców
 • test na szczel­no­ści budynku
 • i wiele innych
 • więcej >>

Town & Coun­try to uznana marka na rynku budowy domów jed­norodzin­nych. Znajdą tu Pań­stwu różné projekty domów — zarówno prze­stronne, jak i małe domy jed­norodzinne. Oferujemy staran­nie przy­gotowane realizacje w stanie surowym. Na życzenie klienta zaj­miemy się rów­nież budową domu pod klucz. Dzięki szerokiej grupie part­nerów zapew­niamy, że nasze domy jed­norodzinne będą przy­gotowane ter­minowo i w pełni profesjonal­nie. Budowa domów związana jest też często ze stresem oraz obawą, że ceny materiałów będą stale rosły. My dajemy gwaran­cję, że nasze tanie domy w budowie nie zmienią ceny. Oprócz dostar­czania małych domów par­terowych dla klien­tów indywidual­nych z Poznania, Krakowa, Szczecina, Lublina, Bolesławca czy Katowic. Sprawimy, że zarówno budowa domu pod klucz, jak i zapew­nienie odpowied­nich artykułów, potrzeb­nych do zain­westowania w przy­gotowywanie jed­norodzin­nych domów par­terowych, nie będzie wcale trudne. Odtąd budowa domów będzie przyjem­no­ścią, a wszel­kie dylematy pozostaną tylko wspo­mnieniem. Zapamiętaj — Town & Coun­try to tania i nie­zawodna budowa domu! Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Bolesławiec a może Szczecin? Nasze domy jed­norodzinne powstają w wielu zakąt­kach Pol­ski i całej Europy. Ser­decz­nie zapraszamy do współ­pracy! U nas kom­plek­sowa obsługa budowy domów małopol­skie oraz kom­plek­sowa obsługa budowy domów śląskie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
 
Town Country na Facebook
Katalog domów
Wyślij zapytanie